Alíšek........a...........Puškin

Další členi blogu :D:D

Listopad 2007

Romský slovníček=o)-pokračování....

11. listopadu 2007 v 16:15 Zábava
 • věc----------------------vesto,čhumuni,butji
 • les-----------------------veš
 • nic----------------------nič
 • vůbec-------------------kanči
 • červen------------------junis
 • červenec----------------julis
 • slušet--------------------ilinel
 • úrok--------------------intereso
 • už-----------------------imar
 • ještě---------------------menk
 • napsaný-----------------irimen,pisimen
 • chomout----------------jarmos
 • leden-------------------januaris
 • jih----------------------juhos
 • mučit------------------------katinel
 • močit------------------------muterel
 • žádat------------------------mangel
 • plakat-----------------------rovel
 • smát se ---------------------asal
 • balit-------------------------paťarel
 • bouchnout------------------pekel
 • bydlet-----------------------bešel
 • máčet-----------------------bolel
 • kupovat---------------------cinel
 • nalít-------------------------čivel
 • políbit-----------------------čumidel
 • bourat-----------------------aravel
 • lhát--------------------------chochavel
 • zlobit se---------------------cholarel
 • věřit-------------------------pačel
 • zaplatit----------------------počinel
 • pilovat----------------------rinjinel
 • brát si----------------------lel peske
 • najít------------------------arakhel,rakel
 • pomoct---------------------šegitinel
 • děkovat---------------------paľikerel
 • zlomit-----------------------phagerel
 • učit-------------------------sikavel
 • poslouchat------------------šunel
 • poznat-----------------------prindžarel
 • dostat------------------------chudel
 • běžet-------------------------denašel
 • myslet si----------------------duminel,gondolinel
 • dobít-------------------------domarel
 • bolet-------------------------dukhel
 • cestovat---------------------phirel

Romský slovníček =o)!

11. listopadu 2007 v 15:58 Zábava
 • jíst............................chal
 • čaj............................čajos
 • mléko.......................thud
 • ořech........................pendech
 • maso.........................mas
 • kobliha.......................pampuška
 • polévka......................zumi
 • pomeranč...................narančis
 • husa...........................papin
 • vejce..........................jandro
 • kost............................kokalo
 • houba.........................kozaris
 • mouka........................áro
 • chleba.........................máro,mandro
 • kráva..........................gurumni
 • sůl..............................lon
 • cibule..........................purum
 • brambory....................krumplji
 • pivo.............................lovina
 • jablko..........................phabaj
 • mrkev..........................murna
 • zajíc.............................šošoj
 • beran............................bakro
 • kozel............................buzno
 • pít...............................pijel
 • kůň.............................graj
 • víno.............................drakh
 • kousnout.....................danderel
 • nůž.............................čuri
 • stůl..............................skamind
 • barevný-----------------------farebno
 • černý-------------------------kalo
 • žlutý--------------------------šango-galbeno
 • zlatý--------------------------somnakuno
 • stříbrný-----------------------rupuno
 • bílý---------------------------parno
 • červená----------------------loľi
čísla:
 • jedna-------------------jek
 • dva---------------------duj
 • tři----------------------trin
 • čtyři--------------------štar
 • pět---------------------panč
 • šest--------------------šou
 • sedm-------------------efta
 • osm--------------------ochto
 • devět------------------eňa
 • deset-------------------deš
 • desátý------------------dešto
 • dvacet------------------biš
části těla:
· hlava......................................šero
· nos.........................................nak
· ucho.......................................kano/množný kana
· oko........................................jakh/množný jakha
· pusa.......................................čib-vušta
· vlasy......................................bala
· ruce........................................vast/množný vasta
· noha.......................................pindro/množný pindre
· stehno....................................čang/množný čanga
· zuby.......................................danda
· srdce......................................jilo
· jazyk......................................čib
· prsa........................................čuča
· obličej.....................................muj
· zadek......................................bul
· knír..........................................čor
· záda.........................................dum
 • pocta..........................patčiv
 • strana.........................sera-partija
 • vyprávění....................divano
 • překlad........................prethovipe-thovipe
 • pravoúhlý.....................vinklasto
 • proč............................soske
 • bez..............................bijal
 • často...........................butvar-butivar
 • čert.............................beng
 • šťastný........................bachtalo
 • hladový........................bokhalo
 • křivý............................bango
 • kancelář......................biro-biuro--ofisa
 • kopec.........................bergi-hedos-plais
 • palác..........................palaco
 • jenom.........................ča-samo-sal
 • chudý..........................čoro
 • dítě.............................čavo-čavoro
 • dítě(bílý)......................raklo
 • cukrář.........................cukraris
 • dětský........................čavengro
 • král............................kralis
 • císař...........................amperato
 • zahraničí.....................tema-avri-strejno
 • krev...........................rat
 • lékař..........................doktoris
 • hrom/blesk..................perumos
 • blízko..........................paš-pašes
 • bratr............................phral
 • lev...............................levos
 • klokan.........................kangaro
 • hlas.............................hlasos
 • pokoj..........................kher
 • svět.............................světos
 • muž.............................manuš
 • mezi............................maškar
 • smrt............................meriben
 • válka..........................mariben
 • špinavý.......................melalo
 • dobře..........................mišto
 • naproti.........................anglal
 • nemohoucí...................lazaris
 • nemluva.......................mamuna
 • opilý............................mato
 • vzpomínka...................leperiben
 • mrtvý...........................mulo
 • léto..............................milaj
 • němý............................nemavo
 • nahý.............................nango
 • oba dva........................so duj
 • článek..........................lekh
 • pravopis......................lekhipen
 • měkký........................kolo
 • proti...........................protiv
 • týden..........................kurko
 • obálka........................koperka
 • otrok..........................kjavo
 • pohromadě..................jeketanes
 • parlament....................parlamentos :-)
 • div-----------------čudos
 • kovář--------------harťas
 • polovina-----------jepaš
 • uprchlík-----------denašaris
 • jméno-------------anav
 • nový--------------nevo
 • pomalý------------poloko
 • poslední-----------paluno
 • hanba-------------lač
 • hned--------------maj-takoj
 • národ-------------narodo
 • rychlý-------------sig
 • hodiny-------------ora
 • mladý--------------terno
 • nemocný-----------nasvalo
 • lehký--------------loko
 • národní------------narodno
 • mluva-------------vakeriben-duma
 • sníh---------------jiv
 • oheň--------------jag
 • zima---------------šil
 • jedenkrát----------jekhvar
 • strýc---------------kako-bačis
 • hluchý-------------kašuko
 • slepý--------------koro
 • umění-------------keli
 • milenec-----------pirano
 • těžký-------------pharo
 • pryč--------------avri
 • nahoře-----------upre
 • opět--------------pale
 • velký-------------baro
 • možná------------šaj
 • potom------------palis
 • nebo--------------abo
 • proto--------------vašoda
 • čistý---------------vužo
 • určitě--------------hajso
 • pod---------------tele
 • oddělený----------rozulado
 • malý--------------ciknoro
 • milá---------------pirani
 • místo--------------than
 • silný---------------zoralo
 • moudrý------------goďaver
 • krátký-------------charno
 • který--------------savo
 • laciný-------------tunjo
 • lehký-------------loko
 • nenasytný---------bokalegojendero
 • obět---------------ofera
 • život---------------dživipen
 • pán----------------raj
 • hezký--------------šukar
 • dolejší-------------teluno
 • prostitutka---------ľubni
 • policajt------------šinguno-žandaris
 • politický-----------politicko
 • ošklivý------------džungalo
 • někde-------------varekaj
 • opravdu-----------čačes-čačikanes
 • slova--------------duma-vorbi-vorba-lava
 • až-----------------ži-dži
 • bolest-------------dukh
 • blázen-------------dilino
 • cenný-------------drago
 • dcera--------------čhej-čaj
 • doma-------------khere
 • akord-------------hango
 • kmotr-------------kirvo
 • kmotra------------kirvi
 • kamarád-----------pajtoš
 • kolik---------------keci
 • lidojed-------------kanibalos :-)
 • muzikant-----------lavutaris
 • člověk-------------dženo
 • den----------------dives
 • barevný------------farebno
 • kadřník------------frizeris
 • písnička-----------giľi
 • nasládlý-----------gulo
 • obec--------------gav
 • dějiny-------------historija
 • vesnice------------gav
 • město-------------foros
 • mysl---------------godi
 • zadarmo----------jevalo-hijaba
 • země--------------------------phuv
 • voda--------------------------pani
 • brýle--------------------------por
 • strop--------------------------padlašis
 • list----------------------------prajtan
 • klient--------------------------mušteris
 • sklo---------------------------džami,kličina
 • základ-------------------------fůndo,zathodo
 • řešeto-------------------------kangno
 • oltář---------------------------altaris,altaro
 • dům---------------------------khere
 • obydlí-------------------------bešipen
 • obuv--------------------------topanki,baganči
 • pohádka----------------------paramisi
 • podkova----------------------petalos
 • kámen------------------------bar
 • náušnice----------------------čen
 • měsíc-------------------------čon,čonoro
 • palice-------------------------palaco,diz
 • bahno------------------------čika
 • mlýn--------------------------malmo
 • kov--------------------------metalos
 • hedvábí----------------------kež
 • moč-------------------------muter
 • pole-------------------------puv
 • kolo-------------------------kolos
 • hovno-----------------------khul
 • ježek------------------------tiviškolo balo
 • kostel-----------------------khangeri
 • košile------------------------gad
 • lék--------------------------drab
 • oheň-------------------------jag
 • myš--------------------------kanalo
 • konev-----------------------kanta
 • klíč--------------------------kleja
 • soud------------------------kris
 • hůl--------------------------palica
 • led--------------------------ledos
 • osada-----------------------vatra
 • počítat----------------------rachinel
 • kouřit-----------------------sivinel
 • litovat-----------------------sajnel-bajinel
 • náležet----------------------patrinel
 • svítat------------------------uštiz
 • farář------------------------------rašaj
 • pohár-----------------------------poharis
 • vlk--------------------------------ruv
 • obchod---------------------------sklépa
 • kočka----------------------------mačka
 • vrazit-----------------------------ispinel
 • zpívat-----------------------------giľavel
 • provokovat-----------------------futrinel
 • skrýt-----------------------------garuvel
 • laskat----------------------------guľarel
 • lechtat---------------------------kickinel
 • plavat----------------------------husinel
 • potlačit---------------------------kikidel
 • dávat-----------------------------dav
 • toužit------------------------------gondolinavla
 • chtít------------------------------mangel
 • spát------------------------------soven
 • hrát------------------------------bašaven
 • muset----------------------------mušinďom
 • nemoci--------------------------našti
 • dělat-----------------------------kerel
 • bít-------------------------------maren
 • pojďte--------------------------aven
 • nechtít--------------------------nakamen
 • umřít----------------------------temerel
 • mít------------------------------hin
 • chodit---------------------------phirav
 • ukázat--------------------------sikavel
 • čekat---------------------------užarel
 • začínat--------------------------kezdin
 • tancovat------------------------kelel
 • opustit--------------------------mukhel
 • prosit---------------------------mangel
 • opařit---------------------------labarel
 • věda----------------------------džanipen
 • dveře---------------------------vudar
 • Bůh-----------------------------del,devel
 • skupina--------------------------grupo
 • kategorie------------------------rundo
 • pravopis-------------------------lekhipe
 • pracovník------------------------bučaris,but jekero
 • dopis----------------------------lil
 • ráno-----------------------------tosara
 • život-----------------------------dživipen
 • vánoce---------------------------karačoňa
 • velikonoce-----------------------patradi
 • láhev-----------------------------caklos
 • mísa------------------------------čáro
 • kapesník--------------------------khosnoro
 • kmen-----------------------------dručkos
 • cesta------------------------------drom
 • dárek-----------------------------dinoro,dorunkos
 • jáma-------------------------------char
 • pořad-----------------------------programos
 • povoz-----------------------------verdan
 • vítr------------------------balval
 • krajina--------------------than
 • krása---------------------šuk
 • kriminál-------------------phangliben
 • květina-------------------viragos
 • jídlo----------------------chaben
 • jitro----------------------tosara,raťana
 • jméno--------------------anav
 • kabát---------------------gerekos
 • meč----------------------charo
 • vůně---------------------šung
 • ptáček-------------------čirikloro
 • peníze-------------------love
 • měsíc--------------------čon
 • slunce--------------------khamoro
 • červená------------------loľi
 • láska--------------------kamiben
 • večer--------------------rači
 • u------------------------pašo
 • černý-------------------kalo
 • pes---------------------džuko
 • chudák------------------čoro
 • všichni-------------------savore
 • mladá--------------------temi
 • velký---------------------bare
 • nebe---------------------marov
 • stůl----------------------skamind
 • nepřítel------------------šatrun
 • socha--------------------thodi
 • věc----------------------vesto,čhumuni,butji
 • les-----------------------veš
 • nic----------------------nič
 • vůbec-------------------kanči
 • červen------------------junis
 • červenec----------------julis
 • slušet--------------------ilinel
 • úrok--------------------intereso
 • už-----------------------imar
 • ještě---------------------menk
 • napsaný-----------------irimen,pisimen
 • chomout----------------jarmos
 • leden-------------------januaris
 • jih----------------------juhos
 • mučit------------------------katinel
 • močit------------------------muterel
 • žádat------------------------mangel
 • plakat-----------------------rovel
 • smát se ---------------------asal
 • balit-------------------------paťarel
 • bouchnout------------------pekel
 • bydlet-----------------------bešel
 • máčet-----------------------bolel
 • kupovat---------------------cinel
 • nalít-------------------------čivel
 • políbit-----------------------čumidel
 • bourat-----------------------aravel
 • lhát--------------------------chochavel
 • zlobit se---------------------cholarel
 • věřit-------------------------pačel
 • zaplatit----------------------počinel
 • pilovat----------------------rinjinel
 • brát si----------------------lel peske
 • najít------------------------arakhel,rakel
 • pomoct---------------------šegitinel
 • děkovat---------------------paľikerel
 • zlomit-----------------------phagerel
 • učit-------------------------sikavel
 • poslouchat------------------šunel
 • poznat-----------------------prindžarel
 • dostat------------------------chudel
 • běžet-------------------------denašel
 • myslet si----------------------duminel,gondolinel
 • dobít-------------------------domarel
 • bolet-------------------------dukhel
 • cestovat---------------------phirel

Dorty...MŃAM!

9. listopadu 2007 v 14:41
Lentilky...

9. listopadu 2007 v 14:39

Waiting for Steve

8. listopadu 2007 v 15:50 Music xXx