Alíšek........a...........Puškin

Další členi blogu :D:D

Květen 2009

Moje 3.zveřejněná básen :)

29. května 2009 v 9:10 | Therushka |  Moje básně
Dva lidé
(7.5.09)

Dva lidé jsou vidět na obzoru,
dva lidé kráčející spolu,
dva lidé srdcema k sobě svázaní,
dva lidé láskou spoutaní,
dua lidé - není jim vidět do tváře,
dva lidé ozáření od sluneční záře,
dva lidé při západu slunce,
dva lidé držející se za ruce,
dva lidé čelící spolu proti nebezpečí,
dva lidé, jejichž láska strasti vyléčí,
dva lidé - dvě bludné postavy,
dva lidé kráčející do dáli,
dva lidé mající svůj svět,
dva lidé nesou lásky plod a květ,
dva lidé, toť krásné uzření,
dva lidé, dvě zamilovaná stvoření,
dva lidé vesele jdou životem dál,
dva lidé, tolik šťastní,
dva lidé před Bohem v srdci krásní,
dva lidé - ti, kteří jdou,
dva lidé-těm přejeme krásnou cestu zasněnou,
dva lidé, kteří se potkali,
dva lidé, kteří se v jedno tělo sepjali,
dva lidé - ať jim život jde pěkně dál,
dva lidé, kterým Bůh lásku dal.

Diplom od P!nky.G!rlsk@

28. května 2009 v 19:14 | Therushka |  Od Vás :)

Nemocná...

28. května 2009 v 19:05 | Therushka |  Xx Co se děje xX
Ahojky, omlouvám se mým Sb a všem ostatním, že tu vubec nejsem, byla jsem nemocná tak jsem se nikde na net nedostala, doma jsme dlouhou dobu neměli pc a když už přišlo nové, tak zas přestat fachat kabel k netu, takže na P.R.D ..... ae ted jsemk u kámošky, takže supa :) ..tak zatím paa :):)

Diplom od MarIany

28. května 2009 v 18:43 | Therushka |  Od Vás :)

................Manon Lescaut......................

12. května 2009 v 17:39 | Therushka |  Básně
Manon je můj osud.
Manon je můj osud.
Manon je všecko, co neznal jsem dosud.
Manon je první i poslední můj hřích,
nepoznat Manon, nemiloval bych.
Manon je motýl. Manon je včela.
Manon je růže, vhozená do kostela.
Manon je všecko, co neztratí svůj pel.
Manon je rozum, který mi uletěl!
Manon je dítě, Manon je plavovláska.
Manon je prví i poslední má láska.
Manon, ach Manon, Manon a Arrasu!
Manon je moje umřít pro krásu…

Manon podobná andělům,
Manon, pro niž zlořečím všem svým přátelům.
Manon. Milenko! Ach Manon! Dítě…
Manon, ach Manon, Manon! Miluji tě!
Kéž by mě vaše ruka náležela.
Chtěl bych ji spoutat zlatým prstenem.
Pak byste mně snad patřila celá!
Mé srdce hoří pro vás plamenem.
Ach Manon Lescaut, já se nepoznávám.
o bylo včera, není už.
Pučí mi vousy. Běda čím se stávám!
Ach Manon Lescaut, Manon! Já jsem muž…!
Ať spadnou cáry těchto bídných rolet!
Překážejí mně jak ten těsný šat.
Mé srdce, nesmíš, nesmíš mně tak bolet.
Já vás mám, Manon, rád…
á vás mám, Manon, rád.

Manon Lescaut

12. května 2009 v 17:34 | Therushka |  Básně

Manon Lescaut

DES GRIEUX
Nemohu se zpronevěřit svému štěstí...
TIBERGE
Jakému štěstí?
DES GRIEUX
Nemohu vám říci, jakému štěstí se nemohu
zpronevěřit, ale nemohu se mu zpronevěřit a nemohu
vám to říci.
TIBERGE
Zde máte talisman, třeba vám pomůže.
DES GRIEUX
Nemůže, nemůže, nemůže, nemůže...
(schovává talisman)
Řekl jste mi dnes, Tibergi, že jsem hezký.
Jsem hezký? Opravdu?
TIBERGE
Jsem zarmoucen, des Grieux..
DES GRIEUX
Odpusťte, ale já jsem vesel. Ale vy jste zarmoucen
jak zamlžené zrcadlo a nedozvím se od vás, mohu-li
se opravdu líbit...
TIBERGE
Mně se tedy nelíbíte a Bohu jistě také ne.
DES GRIEUX
Vám ne a Bohu rovněž ne, ale rád bych věděl,
mohu-li se opravdu líbit... Manon.
TIBERGE
Manon. i. Kdo je Manon?...
DES GRIEUX
Zázrak!
TIBERGE
Kdybyste alespoň neužíval lehkomyslně teologických
výrazů, bolí mě to.
DES GRIEUX
Manon je můj osud. Manon je můj osud.
Manon je všecko, co neznal jsem dosud.
Manon je první a poslední můj hřích,
nepoznat Manon, nemiloval bych.
Manon je motýl. Manon je včela.
Manon je růže, hozená do kostela.
Manon je všecko, co neztratí nikdy svůj pel.
Manon je rozum, který mi uletěl!
Manon je dítě. Manon je plavovláska.
Manon je první a poslední má láska.
Manon, ach Manon, Manon z Arrasu!
Manon je moje umřít pro krásu. i
TIBERGE
Podle toho je Manon ďábel v podobě nějaké hezké
darebnice.
DES GRIEUX
Dobře, že nejste rytíř, už byste nežil.
TIBERGE
Alespoň bych se nedožil vašeho neštěstí...
DES GRIEUX
Štěstí mně vyšlo na půl cesty vstříc,
tak jak bych nešel za ním, slepě za ním.
Jsem si jist, když vám řeknu víc,
že se uleknete, že vás raním.
A´!Můj milý... Sbohem.Buďte zdráv.
Nemyslím už na duchovní stav.
Nedělejte mi,prosím, žádnou scénu.
Mým úmyslem je unésti tu ženu...
TIBERGE
Prosím vás, abyste se umoudřil a odejel ihned k svému
otci. Nedovede-li vás však moje rada odvrátit od
vašeho hanebného rozhodnutí, upozorním na váš
čin lidi, kteří už budou vědět,jak vás zadržeti!
DES GRIEUX
Myslel jsem až do této chvíle,že jste mým přítelem,
a chtěl jsem vás vyzkoušet svým vyznáním. Je
pravda, že miluji, nelhal jsem vám, avšak plán
mého útěku nelze uskutečnit jen tak rychle. Přijďte
pro mne zítra v devět hodin, a teprve až spatříte
Manon,budete moci posoudit, zaslouží-li si, abych
pro ni podnikl tento krok...
TIBERGE
Přijdu k vám zítra v devět hodin,ubohý des Grieux...
(Okno se rozevře a na balkóně se objeví Manon, ihned se však skryje.)
DES GRIEUX
Manon, podobná andělům,
Manon, pro niž zlořečím svým přátelům,
Manon! Milenko! Ach Manon! Dítě...
Manon, ach Manon, Manon! Miluji tě!
TIBERGE
Přijdu k vám zítra v devět hodin, ubohý des Grieux.
A kdybyste nebyl doma, vím, kde vás mám hledat...
(Odejdi)
DES GRIEUX
Amiane, Amiane,
děkuji vám,svatý Damiáne.
Modlím se k svaté Barboře,
ochraňuj mě tam nahoře...
(Odejde nahoru do hostince.)
SCÉNA SEDMÁ
Des Grieux, Manon
MANON
(znovu na balkóně)
Čím to, že já, Manon,
tak šťastna jsem?
Čím to, že já, Manon,
se líbím všem,
co na mně lidé mají?
Mě nezajímají,
jen jeden, jen jeden, jen jeden...
Čím to, že já, Manon,
si přesto všímám jich?
Čím to, že já, Manon,
si tropím z nich ráda smích?
Každý mi něco slíbí,
mně se však, mně se líbí
jen jeden, jen jeden, jen jedeni...
Čím to, že já, Manon,
ač je mi šestnáct let,
čím to, že já, Manon,
mám opustiti svět.
Vždy´ život trvá chvíli,
ach, vždy´ ten život milý
je jeden, jen jeden,jen jeden...
DES GRIEUX
vejde, poklekne
Manon...
MANON
Posaďte se, můj milý,
přece nebudete klečet
jak za trest!
DES GRIEUX
(líbá jí střevíčky)
Manon...
MANON
Moje střevíčky nemají ústa...
DES GRIEUX
vstane a obejme Manon, ihned však ustoupí
Manon!
Co to bylo?...
MANON
Polibek.
Hubička.
Dal jste mi pusinku,
můj milý.
DES GRIEUX
My jsme se políbili...
MANON
Skoro, tak trošičku...
(des Grieux ji znovu krátce políbí)
A nyní trošku víc...
DES GRIEUX
Chci hladit vaši ručičku...
MANON
Co ještě?
DES GRIEUX
Nic... Už nic...
Kéž by mi vaše ruka náležela!
Pak byste mně snad patřila vy celá.
Mé srdce hoří pro vás plamenem.
Ach, Manon Lescaut, já se nepoznávám.
Co bylo včera, není, není už.
Pučí mi vousy. Běda, čím se stávám!
Ach, Manon Lescaut, Manon! Já jsem muž!...
(Couvne s Manon do pokoje a spustí záclony)
A´ spadnou cáry těchto bídných rolet!
Překážejí mně jak ten těsný šat.
Mé srdce, nesmíš mě tak bolet.
Já vás mám, Manon, rád... i Já vás mám,
Manon, rád!

František Gellner-Přetékající pohár

12. května 2009 v 17:24 | Therushka |  Básně

PŘETÉKAJÍCÍ POHÁR

Já držím pohár ve své dlani.
Je zpěněný a přetéká.
Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.

Jenž čeká, zdali víno jeho
se do brázd vyschlých rozleje,
na snivých květech v jiných světech
zda zavěsí své krůpěje.

Jenž čeká, zda se sehnou květy
pod onou tíží ku zemi.
Jenž čeká, zdali jiné světy
rozzáří svými vůněmi.

Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.
Já držím pohár ve své dlani:
své srdce, které přetéká.

Písen psaná na vodu-Jarek Nohavica

12. května 2009 v 17:23 | Therushka |  Básně
Píseň psaná na voduTiskE-mail
  G                      C

1. Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas,

G C G

na břehu cop si plete dívka, jež má velmi tichý hlas,

Emi Hmi Cmaj7

je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev,

C Ami7 D7 G

na tisíc kilometrů slyším její velmi něžný zpěv.2. Mládenec útloboký odvazuje od břehu člun,

v rákosí u zátoky měsíc se vynořil z vln,

z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čcheng

a starý básník Li-Po báseň píše na pergamen.3. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch,

dívce se srdce směje, po hladině přichází hoch,

lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc,

rozprostřel nad krajinou svoje ruce, a je tu noc, na na ...

...moc krásná básen-písen :)

Moje další básen

7. května 2009 v 18:08 | Therushka |  Moje básně
Muj portrét
(11.2.2008)

Příliš snící,
méně v realitě,
někdy spící,
někdy energie sytě
ve mě projevuje se,
jak blázen někdy jsem,
idea v mé hlavě pluje,
-v tu chvíli jinde jsem.
V tu chvíli mé tmavé oči
jakoby do prázdnakoukaly,
přitom v nich se svět točí
a verše plují.
Básně jsou muj život,
kresba též,
bez nich bych tu nebyla
a to není lež.
Já člověk jak z jiné planety jsem
a ani mi to moc nevadí,
hlvně, že tu jsem
a že mě mají rádi
určití lidé, mí přátelé,
to staší mi,
život je hezčí s nimi.

Vesmír-Sluneční soustava

7. května 2009 v 17:44 | Therushka |  ZajímAvosti

Každých 100 let se Země od Slunce vzdálí o 10 metrů

Slunce a Země se od sebe pomalu vzdalují Podle astronomů se od sebe obě vesmírná . Každých 100 let se Slunce od Země vzdálí o 10 metrůSlunce a Země se od sebe pomalu vzdalují. Podle astronomů se od sebe obě vesmírná tělesa každých 100 let vzdálí o deset metrů.Sluneční soustava má mít 12 planet

Praha by se mohla zapsat do historie jako město, ve kterém se přepisovaly dějiny astronomie. Sluneční soustava má totiž mít podle návrhu odborné komise Mezinárodní astronomické unie (IAU) 12 planet. Její zasedaní se v těchto dnech koná v Praze. K současným devíti uznávaným planetám by tak měly přibýt ještě Charon, který je měsícem Pluta, a také v 19. století objevený Ceres. Novou planetou by mohlo rovněž být těleso UB313, kterému se neoficiálně říká Xena. V budoucnu by podle astronomů z IAU mohlo mezi planety přibýt dalších 12 objektů.
Sluneční soustava má místo devíti jenom osm planet

Astronomové vyřadili Pluto ze seznamu planet ve sluneční soustavě. Její součástí je od nynějška místo devíti jenom osm planet. Pluto se nově řadí mezi takzvané trpasličí planety. V Kongresovém centru v Praze to dnes schválili účastníci valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU). Planetami ve sluneční soustavě tedy zůstávají Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.Pluto je v katalogu asteroidů

Přestože má vyřazení Pluta z planet sluneční soustavy, o kterém rozhodli astronomové v srpnu na mezinárodním kongresu v Praze, řadu odpůrců, dostalo už pořadové číslo 134.340 v katalogu planetek (asteroidů) a transneptunických těles. Uvádí to poslední číslo Minor Planet Circulars ze 7. září 2006.

Zdroj: vesmír.info